Slike u štampi

BG1blueSlike u štampi su čest problem ako nemaju adekvatnu rezoluciju ili nisu u CMYK kolornoj skali.

Najbolji program za obradu slika je svakako Adobe Photoshop. No i njega je potrebno podesiti nakon što je instaliran na adekvatne kolorne profile da bi radio u skladu sa standardima ofset štampe. Nećete pogrešiti ako Photoshop u meniju Edit => Color setings podesite na Europe prepress 2. Bilo bi poželjno da najpre sliku prebacite u CMYK kolorni mod u meniju Image => Mode => CMYK color. Nakon toga možete dalje da obrađujete slike i doterujete ih u željeno stanje. Nakon obrade doterajte dimenziju slike u meniju Image  => Image size. Tu bi bilo poželjno da namestite makar približnu dimenziju slike kolika će biti u štampi, s tim što bi u polju Resolution trebalo da stoji 300 pixels/inch (DPI). Tako sređenu sliku ubacite u program u kom radite pripremu. Izbegavajte obradu slika u ostalim programima, kao što su CorelDraw, Ilustrator itd; nesigurni su i nemaju takav opseg alatki kao što to ima Photoshop.

Izbegavajte skaliranje malih sličica na velike formate i veštačko podizanje rezolucije slike. A to znači ako vam je sličica npr. 120 px x 120 px, iliti 20 mm x 20 mm, a vi joj date veštačko povećanje na 200 mm x 200 mm, slika će izgubiti ošrinu i u štampi će biti mutna. Neće pomoći ni ako zadate 300 dpi rezolucije, jer slika u startu nema dovoljno piksela da popuni prostor koji joj je zadat. Dakle, izbegavajte povećavanje malih slika na velike formate osim ako to zaista nije neophodno. U tom slučaju obavestite naručioca posla i štampara da slike neće biti u kvalitetu. Nasuprot tome, smanjivanje velikih slika i dovođenje na dimenziju štampe je sasvim poželjno.

Često se takođe dešava da slike koje su ubačene u InDesign, Ilustrator i naročito u CorelDraw, a kojima su naknadno dodeljene senke „pobrljave“ u štampi. Naročito one slike koje su „isečene“ u neki nepravilan oblik i sačuvane kao PSD. Zato izbegavajte dodavanje senki, ili ako ih dodajete onda obavezno nakon dodavanja pretvorite senku zajedno sa slikom u bitmampu (CorelDraw) ili ih rasterizujte u Ilustratoru. Time ćete uglavnom izbeći probleme senki na slikama.

Naravno, vodite računa da slike koje idu na ivicu štampe imaju prepuste kako što je to opisano u članku Dimenzije i prepusti, i da crni tekst koji ide preko slika bude prepisan preko njih kao što smo to opisali u članku Tekst u štampi.

photoshop_editing_final