Preštampavanje – overprint

Overprint separacijaPreštampavanje ili overprint opcija podrazumevana je vrednost za pokrivne boje. Pokrivna boja znači da se prepisuje ili preštampava preko ostalih boja. Česte su greške u pripremama za štampu gde crna nije definisana da preštampava ostale boje već ih „buši“. Najčešći problem su u tom slučaju crna slova koja je onda jako teško upasovati u štampi. Posebno ako se štampaju na velikim formatima.

Najčešći previd koji se dešava su fajlovi iz photoshopa. Pošto on nije podešen da overprintuje crnu onda je potrebno svim crnim tekstovima, ili nekim drugim crnim objektima, u prozoru Layers, podesiti blending mode na Multiply. Tom opcijom se dodaje vrednost objektu da se utopi u sliku i to tako što će da se prepiše preko ostalih boja. Ova opcija je vrlo važna zbog samog pasovanja štampe. Ubušena crna će praviti problem i može se desiti da ponegde proviri bela pored crne usled deformacija papira.

Na slici ispod napravljeni su primeri overprinta i ubušene crne.

oveprint

Fleke u štampi

Pantone-Color-Wave-1024x768

Velike površine ofarbane u neku boju mogu biti ozbiljan problem jer će papir u štampi usled velike količine boje da se deformiše. Naročito je problem ako je štampa na nekom tanjem i nekvalitetnom papiru. Deformacije koje se dešavaju tom prilikom mogu dovesti da ostatak štampe, boja na boju, ne pasuje uopšte, tako da ćete dobiti neki šareniš i vrlo ljute ofset mašiniste.

Veće površine tamno plave, tamno crvene, tamno zelene i sličnih varijacija napraviće karambol na ofset mašinama. Vrlo je verovatno da nećete dobiti željenu boju, već će nijanse varirati i ne tako retko imati „talase“ po sebi.

Ono o čemu treba voditi računa jeste da ukupan zbir procenata boje ne bi trebalo da prelazi 250% (100%C+0%M+100%Y+50%K=250%). Izuzetak je „duboka crna“ koja može da se uradi u odnosu 70%C+50%M+50%Y+100%K, s tim da ćete u štampi dobiti zagasito crnu koja ima blagu nijansu plave boje.

Ovo pravilo se odnosi i na sređivanje slika u štampi, gde se takođe treba voditi računa da prilikom nivelisanja boja samo zasićenje ne prelazi 250% (naravno u CMYK skali).

Najbolje rešenje za velike površine koje se farbaju u određenu boju jeste da se uradi kao „peti prolaz“ tj. PANTONE bojom. To će povećati cenu izrade, ali će dobijena boja uvek biti identična. Ovo rešenje naročito je dobro primenjivati prilikom izrade brend boja firme i sl… Čest slučaj je da se prilikom izrade kutija koristi „peta boja“ gde se štampa radi na tanjem papiru da bi se zatim kaširala na deblje kartone.

Ako niste u mogućnosti da velike površine radite „petim prolazom“ onda obavezno izbegavajte da koristite prezasićene tamne boje, a ako baš mora, onda vodite računa da ukupan zbir procenata ipak ne prelazi 250%.

100%C+100%M+100%Y+100%K ni u kom slučaju nije dobra ideja.

Slike u štampi

BG1blueSlike u štampi su čest problem ako nemaju adekvatnu rezoluciju ili nisu u CMYK kolornoj skali.

Najbolji program za obradu slika je svakako Adobe Photoshop. No i njega je potrebno podesiti nakon što je instaliran na adekvatne kolorne profile da bi radio u skladu sa standardima ofset štampe. Nećete pogrešiti ako Photoshop u meniju Edit => Color setings podesite na Europe prepress 2. Bilo bi poželjno da najpre sliku prebacite u CMYK kolorni mod u meniju Image => Mode => CMYK color. Nakon toga možete dalje da obrađujete slike i doterujete ih u željeno stanje. Nakon obrade doterajte dimenziju slike u meniju Image  => Image size. Tu bi bilo poželjno da namestite makar približnu dimenziju slike kolika će biti u štampi, s tim što bi u polju Resolution trebalo da stoji 300 pixels/inch (DPI). Tako sređenu sliku ubacite u program u kom radite pripremu. Izbegavajte obradu slika u ostalim programima, kao što su CorelDraw, Ilustrator itd; nesigurni su i nemaju takav opseg alatki kao što to ima Photoshop.

Izbegavajte skaliranje malih sličica na velike formate i veštačko podizanje rezolucije slike. A to znači ako vam je sličica npr. 120 px x 120 px, iliti 20 mm x 20 mm, a vi joj date veštačko povećanje na 200 mm x 200 mm, slika će izgubiti ošrinu i u štampi će biti mutna. Neće pomoći ni ako zadate 300 dpi rezolucije, jer slika u startu nema dovoljno piksela da popuni prostor koji joj je zadat. Dakle, izbegavajte povećavanje malih slika na velike formate osim ako to zaista nije neophodno. U tom slučaju obavestite naručioca posla i štampara da slike neće biti u kvalitetu. Nasuprot tome, smanjivanje velikih slika i dovođenje na dimenziju štampe je sasvim poželjno.

Često se takođe dešava da slike koje su ubačene u InDesign, Ilustrator i naročito u CorelDraw, a kojima su naknadno dodeljene senke „pobrljave“ u štampi. Naročito one slike koje su „isečene“ u neki nepravilan oblik i sačuvane kao PSD. Zato izbegavajte dodavanje senki, ili ako ih dodajete onda obavezno nakon dodavanja pretvorite senku zajedno sa slikom u bitmampu (CorelDraw) ili ih rasterizujte u Ilustratoru. Time ćete uglavnom izbeći probleme senki na slikama.

Naravno, vodite računa da slike koje idu na ivicu štampe imaju prepuste kako što je to opisano u članku Dimenzije i prepusti, i da crni tekst koji ide preko slika bude prepisan preko njih kao što smo to opisali u članku Tekst u štampi.

photoshop_editing_final

Tekst u štampi

fonts-1

Da biste izbegli razne probleme koji se mogu javiti u štampi potrebno je uraditi sledeće stvari.

Obratiti pažnju da crni tekst nije u više boja. A to znači da je najbolje da crni tekst bude samo „čista crna“ tj. da koristi kako rekosmo CMYK kolornu skalu sa vrednostima C=0, M=0, Y=0 i K=100. Jako je bitno da se izbegnu sitni tekstovi iz više boja, sitni šareni tekstovi, sitni rasterizovani tekstovi ili sitni tekstovi u negativu. Zbog deformacija papira i nepasovanja mašina sitni tekstovi često ispadnu mutni i nečitki. Zbog toga je preporučljivo da im dodelimo vrednost „čiste crne“.

Svaki crni tekst sa „čistom crnom“ a koji se nalazi na bojenoj pozadini trebalo bi da bude preštampan preko pozadine, a to znači da ne buši pozadinu već da se prepisuje preko nje. Uobičajeni problem su tekstovi iz Photoshopa kojima je potrebno dodeliti poseban Layer i samo njega na kartici Layer umesto Normal podesiti na Multiply. Najbolje bi bilo uopšte izbegavati dodavanje teksta u Photoshopu, već umesto njega tekstove dodavati u nekom od vektorskih programa.

Takođe odvojiti tekst u bezbednu zonu od obreza kao što je to opisano u članku Dimenzije i prepusti.

Po završenoj pripremi najbezbednije je tekst pretvoriti u krive ili embedovati fontove u pdf.