Dimenzije i prepusti

picture-showing-bleed-guidelines

Pre nego što krenete sa pravljenjem pripreme za štampu i dizajniranjem proizvoda, potrebno je da odredite krajnji format proizvoda. Neki od formata koji su u standardu ako je to moguće. Izaberite neki od A ili B formata papira na koji će se vaša priprema uklopiti. Nestandardni formati papira će vas dodatno koštati.

A_sizeB_size

Nakon odabira dimenzije štampe u programu kojim radite pripremu dodajte prepust, ako vam štampa ide u margo. Što znači da vašu pripremu proširite još minimum dva milimetra, a pet milimetara će biti sasvim dovoljno u odnosu na dimenziju koju ste zadali kao krajnju. To je deo koji će u doradi biti odsečen a dodaje se zbog oscilacija u štampi i na nožu koje se mogu javiti. Papir prilikom štampe se deformiše i jako teško je potrefiti da odsečete proizvod u neki deo milimetra tačno. Sa dodatkom od dva milimetra taj posao se kompletno olakšava.

bled

Takođe iz istog razloga, trebalo bi da bitne stvari kao što su tekstovi, logo i slične stvari uvek odmaknete od ivice sečenja u bezbednu zonu koja bi trebalo da je najmanje tri milimetra udaljena od ivice sečenja.