Kreiranje šablona

InDesign template

Mnoge pripreme se rade po već unapred utvrđenim šablonima (template). Takve pripreme se koriste uglavnom za kataloge, magazine, novine, knjige i slične stvari koje imaju više strana koje su šematski iste ili slične.

Najpodesniji program za takve stvari je svakako InDesign. U prozoru „page“ pronađite „A-master“ i dvostrukim klikom na njega otvoriće vam se dve strane na kojima možete postaviti elemente koji se ponavljaju na svim, ili na većini strana. Elementi kao što su paginacije, tekstovi, slike, itd… Naravno, dodajte koliko vam je potrebno „master“ strana i kreirajte koliko vam je potrebno šablona. Svaki put kad dodajete strane u InDesign-u odaberite šablon koji vam odgovora i dodajte potreban broj strana.

Pritom potrebno je voditi računa da, kao što smo opisali u članku Dimenzije i prepusti, vodite računa da imate prepuste za stvari koje će ići u margo i da odvojite bitne elemente daleko od obreza.