Grafičkim dizajnom se bavim uporedo sa pripremom za štampu i do sada sam dizajnirao mnoštvo raznih projekata, raznih namena. Dizajnirao sam gotovo sve vrste štampanih materijala, od majica do kataloga, časopisa, kutija, knjiga, kalendara…

Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign, CorelDraw samo su neki od programa kojima sam u potpunosti ovladao.

Inspirativni dizajn i moderna rešenja uklopljena u poznavanje procesa štampe su efikasna i lako primenjiva na bilo kojoj vrsti štampe.

Ovde su neki od radova koji vam mogu biti interesantni.