Preštampavanje – overprint

Overprint separacijaPreštampavanje ili overprint opcija podrazumevana je vrednost za pokrivne boje. Pokrivna boja znači da se prepisuje ili preštampava preko ostalih boja. Česte su greške u pripremama za štampu gde crna nije definisana da preštampava ostale boje već ih „buši“. Najčešći problem su u tom slučaju crna slova koja je onda jako teško upasovati u štampi. Posebno ako se štampaju na velikim formatima.

Najčešći previd koji se dešava su fajlovi iz photoshopa. Pošto on nije podešen da overprintuje crnu onda je potrebno svim crnim tekstovima, ili nekim drugim crnim objektima, u prozoru Layers, podesiti blending mode na Multiply. Tom opcijom se dodaje vrednost objektu da se utopi u sliku i to tako što će da se prepiše preko ostalih boja. Ova opcija je vrlo važna zbog samog pasovanja štampe. Ubušena crna će praviti problem i može se desiti da ponegde proviri bela pored crne usled deformacija papira.

Na slici ispod napravljeni su primeri overprinta i ubušene crne.

oveprint