Flajeri

flajeri

Akcijski flajeri, A6 i B6 formata…